Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Bez odpovede

Keď prídete na sídlisko Starý dvor, nestretnete obyvateľa, ktorý by sa neposťažoval na situáciu s parkovaním. Už ako bývalý obyvateľ sídliska som na vlastnej koži poznal dôsledky tohto stavu a tiež sa roky napočúval a čítal kde tade množstvá predvolebných sľubov dlhoročného vedenia mesta, ako sa už, už ide situácia riešiť, či dokonca už sa ide parkovisko stavať.

Naposledy tomu tak bolo pred troma rokmi. Projekt parkoviska je vraj vypracovaný a mestské zastupiteľstvo aj schválilo v rozpočte  peniaze. Avšak opäť z nejakých  dôvodov sa projekt ani nevypracoval a samozrejme sa nerealizovala ani výstavba a schválené peniaze sa minuli na iné projekty. 

Keďže situácia už je  skutočne neúnosná, viacero občanov spojilo minulú jar svoje úsilie a založili petičný výbor a prostredníctvom petície sme sa obrátili na vedenie mesta s požiadavkou problém urgentne riešiť. V apríli 2016 nasledovalo  stretnutie petičného výboru s vedením mesta, z ktorého sme odchádzali s uistením, že naše požiadavky budú čoskoro zrealizované a  budeme túto problematiku v budúcnosti spoločne riešiť. Napriek tomuto prísľubu mesto Pezinok bez akejkoľvek predchádzajúcej  konzultácie s nami dalo vypracovať projektovú dokumentáciu parkoviska a na našu požiadavku o jeho sprístupnenie nám odpovedalo negatívnym stanoviskom, že to nejde, lebo si to vyžaduje súhlas autora dokumentácie... Po našom dôraznom upozornení nám dokumentácia bola sprístupnená.

Čakalo nás prekvapenie. Keďže po zverejnení projektu parkoviska mnohí obyvatelia mali k riešeniu vážne výhrady, požiadal som aj v ich mene 18.11.2016 listom primátora mesta Pezinok Mgr. Olivera Solgu o stretnutie za účelom prerokovania a zapracovania pripomienok verejnosti do predmetnej projektovej dokumentácie aby parkovisko plnilo nielen svoju úlohu, ale aby jeho samotné umiestnenie negatívne neovplyvňovalo v budúcnosti každodenný život obyvateľov sídliska. Po dlhom čakaní mi v odpovedi zo dňa 15.2.2017 bolo oznámené, že žiadne ďalšie stretnutie sa konať nebude a obyvatelia sídliska sa budú môcť k projektu parkoviska vyjadriť v územnom konaní.

Na jednej strane je chvályhodné, že sa ľady pohli, no na druhej však zostal v nás taký smutný závan akejsi bezmocnosti, že v snahe o spoločné riešenie vecí verejných, najmä tých, ktoré sa nás týkajú bezprostredne, naše návrhy nikto vopred nepotrebuje poznať a postavil nás iba do úlohy akýchsi prosebníkov.

Mgr. Tomáš Minarský