Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Historický klenot

Nie každý Pezinčan vie, akú historickú pamiatku má mesto vo svojom vlastníctve v podobe domu na Holubyho 22. Pred niekoľkými dňami sa mali niekoľkí poslanci MsZ v týchto priestoroch možnosť oboznámiť s tým, čo všetko tento historický klenot skrýva a ako postupujú rekonštrukčné práce. Poslanci zo Srdca Pezinka Milan Grell, Kvetoslava Štrbová a Jozef Mikláš boli tiež pri tom.

Poslanci zo Srdca Pezinka Milan Grell, Kvetoslava Štrbová a Jozef Mikláš boli tiež pri tom.

Mesto začalo obstarávať projektovú dokumentáciu z fondov EÚ už v roku 2004. Toto miesto je národnou kultúrnou pamiatkou, v ktorej sa zachovali prvky renesancie, gotiky i baroka. Podľa Petra Wittgrúbera, ktorý viedol podrobný výklad, je toto miesto najviac preskúmanou pamiatkou vo vlastníctve mesta, v ktorej sa našlo množstvo keramiky z 15. storočia. Pamiatkový prieskum dokázal, že sa tu nachádzali dva gotické trakty, garbiarske jamy a tiež strieborná minca z roku 1619. Veľmi hodnotnými sú aj pivnice, kde sa nachádza zachovaná pôvodná renesančná lisovňa hrozna, pôvodná dlažba a gotické múry.

Pôvodná renesančná lisovňa hrozna

V budúcnosti by sa po rekonštrukcii mal tento priestor využívať aj na komerčné účely, uvažuje sa aj o presťahovaní Národného salónu vín, pričom najväčší komerčný potenciál má najmä dvor. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia strechy, odvodnenia a kanalizácie a tie­to práce by mali byť ukončené v jú­ni tohto roku. Finálna podoba tohto historického priestoru projektu Mestský dom by podľa primátora Olivera Solgu mohla byť zrealizovaná v priebehu jedného roka, všetko však záleží od financií. Nemalú finančnú investíciu by malo mesto pokryť z predaja ďalších mestských priestorov na Holubyho 19 a 23 a tieto prostriedky by mali byť viazané na tento konkrétny účel.

Jozef Mikláš

V Pezinku 23. marca 2015