Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Kino Zora už nie je na svete

Už dlhé roky spolupracujem s mestom Viedeň na rekonštrukciách budov. Na rozdiel od Pe­zinka tam majú definované jasné pravidlá postupu pri revitalizácii objektov. Hlavný princíp je zachovanie vizuálu fasád, pričom pri rekonštrukcii je možné použiť aj moderné materiály. Na fotografii je názorný príklad, ako mesto Viedeň v takýchto prípadoch postupuje. Fasáda budovy musí byť  zachovaná, pričom investor má voľnú ruku pri vnútornom usporiadaní budovy. Ľudovo povedané, môže to celé zvaliť a postaviť nanovo. Moja firma dodáva oceľovú konštrukciu, ktorá je za fasádou a tvorí kostru novej budovy, preto viem, o čom hovorím.

Ako je to v Pezinku?

Príkladov nekoncepčnej starostlivosti vedenia mesta o charakter Pezinka je mnoho. Jeden z nich je kino Zora.

Pritom TV Pezinok uverejňuje reporáže z rekonštrukcie Holubyho 22 o zachraňovaní renesančnej fasády. Jedna lastovička však leto neprinesie.

Ale miesto, na ktorom dnes už nestojí ani kino Zora, mal tiež svoju históriu. Dlhodobú aj krátkodobú. Možno by sme boli prekvapení, čo všetko by archeológovia na tomto území našli. Tento objekt prežil mnoho období, aj socializmus...

Z mojich skúseností so spoluprácou s magistrátom mesta Viedeň konštatujem, že v tejto oblasti je najdôležitejšia presná definícia pravidiel a kompetencií. Tá v Pezinku dlhodobo chýba.

Milan Vencel

V Pezinku 21. 12. 2015