Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Rok nádeje, čas vinšov

Máme tu záver kalendárneho roka, prichádza čas bilancovania i nových predsavzatí. Aký teda bol rok 2014? Mne osobne priniesol množstvo skúseností, nových poznatkov a inšpirácií. A tiež najdôležitejšie poznanie, že za dobré veci treba stále bojovať a nevzdávať sa. Bol to pre mňa dobrý rok.

Teší ma, že sme uviedli do života Srdce Pezinka, občianske združenie, ktoré spája mnohých Pezinčanov a je otvorené pre ďalších. Na svete je aj mesačník, ktorý držíte v rukách a ktorý bude aj naďalej informačnou i názorovou alternatívou na dianie v našom meste. Pripravili sme viacero životaschopných projektov a upozornili na akútne problémy, ktoré treba a chceme spoločne riešiť. Do mestských parlamentných lavíc zasadlo sedem našich poslancov, hlas ľudu bude teda počuť viac.

Stále platí, že ľudia zo Srdca Pezinka majú eminentný záujem podieľať sa na všetkých aktivitách a projektoch, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality života Pezinčanov.

Chcem vám, milí Pezinčania, tiež poďakovať za priazeň a dôveru, ktorú ste mi prejavili v súťaži o primátorské kreslo. Jej výsledky rešpektujem, prijal som ich s pokorou i nádejou. To, že môj program oslovil 3 140 voličov, teda 40 % všetkých Pezinčanov, ktorí prišli k volebným urnám, si nesmierne vážim. Je na čom stavať a ešte raz ďakujem.

Na záver mi dovoľte popriať vám v tieto sviatočné dni veľa pohody, radosti, rodinného tepla a vzájomnej úcty. Užívajte si požehnané Vianoce, naberte veľa síl, energie a odhodlania, aby sme do nového roka 2015 vykročili v dobrej kondícii, spokojní a zdraví.

Milan Grell