Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Časť štvrtá: Už nič nebráni...

Nekonečný príbeh zimného štadióna v Pezinku pokračuje. Na zasadnutí MsZ v Pezinku dňa 18. 2. 2016 sme mohli sledovať už jej štvrtú časť.

Producent: Aréna  Pezinok s. r. o.
Scenár, réžia a hlavný hrdina: primátor Pezinka
Vedľajšie úlohy: viceprimátori a prednosta MsÚ
Komparz: verní poslanci za SPP a občania Pezinka iba ako štatisti. 

Tak, ako sme už písali v minulých vydaniach Srdca Pezinka, myšlienku vybudovať zimný štadión v Pezinku sme všetci privítali a nakoniec po náročnom výbere z troch uchádzačov o realizáciu poslanci vybrali víťaza (ARÉNA  Pezinok s. r. o.), ktorý v podstate sľúbil všetko, čo poslancom na očiach videl a čo i len tušil. Tam sa však tento šťastný príbeh končí.

Investor ARENA Pezinok s. r. o.:
•    Sľúbil a prezentoval komplexný projekt – nakoniec sľub nedodržal, pretože projekt výrazne zmenil.
•    Garantoval financovanie výstavby – ani to nesplnil a ústami štatutárov verejne prezentoval, že nemá prostriedky na stavbu.
•    Zmluvne garantoval termín dokončenia stavby do 31. 12. 2015 – ani to nesplnil a dodnes ani stavbu nezačal a mesto Pezinok z tohto dôvodu požiadalo o vyplatenie 100 000,- eur ako sankciu za nedodržanie zmluvy.

Každý zodpovedný hospodár by si povedal: tak dosť bolo ťahania za nos. Predsa mám zodpovednosť za verejný majetok. Ako štatutár mesta vypoviem zmluvu a dám šancu niekomu, kto svoje záväzky aj dodrží. Žiaľ, zápletka tohto príbehu má iné pokračovanie. Z nepochopiteľných dôvodov investor, ktorý zmluvu porušil, dostal  bez nových garancií ďalšie šance – jednu, druhú tretiu a i štvrtú. Áno, štvrtá bola zatiaľ tá posledná... A jej výsledok? Mesto od zmluvy neodstúpi a čo viac, bude garantovať v prospech investora pokračovanie nájmu na 40 rokov a tým zabezpečí financovanie celého projektu. A vrchol drámy na záver: pán primátor, ktorý v máji v roku 2015 osobne podpísal rozhodnutie stavebného úradu k stavebnému povoleniu, čiže Aréne nebránilo nič stavať, teraz verejne vyhlasuje, že vraj až teraz investorovi nič nebráni stavať! No pôvodne  sme mali dojem, že toto je možné len v zlých telenovelách z Latinskej Ameriky. Ale toto je skutočná realita, v ktorej žijeme a takto rozhodujú reálne zvolení zástupcovia mesta Pezinok – „SPP - Spoločne proti Pezinčanom.”