Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

V znamení NARCISOV

Jednou z najznámejších slovenských charitatívnych akcií je bezpochyby zbierka Ligy proti rakovine počas Dňa narcisov. Tento rok pripadne zbierka na 27. marca. Zbierka Ligy proti rakovine počas Dňa narcisov bude na Slovensku už sedemnásty raz a aj teraz vyjdú do ulíc dobrovoľníci s narcismi, ktoré si môžete pripnúť na svoj odev. Pripnutím žltého umelého kvietku či kúpou živého vyjadrujete v Deň narcisov onkologickým pacientom, že nie sú vo svojom ochorení sami, že sa ich boj týka nás všetkých a že majú i vašu podporu. Žltý narcis je symbolom spolupatričnosti s onkologickými pacientmi a jeho kúpou za ľubovoľný príspevok u dobrovoľníkov môžete tento rok opäť aj v Pezinku pomôcť takto chorým ľuďom. Na zbierke sa v rámci Pezinka už dlhoročne spoločne podieľajú Liga žien a 61. skautský zbor Modrý oblak a do ulíc spolu vyšlú približne stovku dobrovoľníkov. Cieľom tejto akcie je vniesť problematiku boja proti rakovine, ako aj pravdu o súčasnom postavení chorých na Slovensku, bližšie k ľuďom – do ulíc, aby sa z choroby nestal strašiak, ale fakt, ktorý ľudí spája. Financie vyzbierané v Deň narcisov prerozdeľuje LPR späť do projektov, na ktoré prichádzajú žiadosti zo všetkých regiónov Slovenska. Všetky vyzbierané peniaze teda LPR SR vracia do spoločnosti a do vlastných projektov, ktorými priamo poskytuje služby, a pomáha tým, ktorí bojujú s rakovinou.

V Pezinku 26. marca 2015