Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:
Sie befinden sich hier:

CHCETE DISKUTOVAŤ?

Ak chcete diskutovať, najskôr sa musíte prihlásiť.
Ak ešte nemáte založené konto, zaregistrujte sa.

Registráciou potvrdzujete súhlas s Kódexom diskutujúceho.

Kto ťahá nitky?!

Mesačník Pezinčan sú noviny Pezinčanov a pre Pezinčanov. Sídlia na mestskom úrade, vydáva ich mesto, dotácie schvaľujú poslanci a skladáme sa na ne my všetci - konkrétne v roku 2014 sumou 43 782 eur. Z toho logicky vyplýva, že by Pezinčan mal byť rovnako prístupný a otvorený pre každého obyvateľa nášho mesta. Mal, ale asi nie je.

PRÍBEH č. 1

Na poslednom zasadnutí MsZ vyjadril mestský poslanec Milan Grell svoj názor k téme: výška platu primátora na rok 2014. Navrhol mu, aby časť z neho (4 049 eur) prerozdelil mestským spolkom a organizáciám, na ktoré v rozpočte peniaze nevystali. Ako to dopadlo, mnohí dobre vieme, žiaľ nie z mesačníka Pezinčan. Tam totiž komplexná informácia o XXIV. zasadnutí MsZ a 15 bodoch programu chýbala. Zasadnutie sa konalo 15. apríla 2014 - presne v deň redakčnej uzávierky aprílového čísla mesačníka Pezinčan.

Uzávierka znamená, že v tento deň sú noviny obsahovo sfinalizované a už sa len cibria po jazykovej a grafickej stránke pred ich cestou do tlačiarne.

Logiku by mal argument, že sa materiál z MsZ aj s výsledkami hlasovania o plate primátora (13 za, 3 sa zdržali, 7 proti kvôli uzávierke do novín ľudovo napísané „nezmestil“.

Vyvstáva ale otázka, prečo sa iný materiál na strane 2 pod názvom „Otázka primátorovi“ s chabou obhajobou boľavej témy „plat“ do toho istého čísla Pezinčana „zmestil“?

No a doslova záhadou ostáva, ako je možné, že sa do aprílového čísla Pezinčana „zmestila“ inzercia od neznámeho inzerenta, ktorý kritizuje Milana Grella a svoju kritiku začína slovami: „Bulvárny denník Nový čas uverejnil dňa 17. apríla...“

Ak teda dobre rátame, nepodpísaný inzerent (používajúci výrazy „pripomíname“, „môžeme sa len domnievať“...) si objednal reklamný priestor pár dní po redakčnej uzávierke. A redakcia musela super expresne zareagovať: vyžiadať si textáciu na odsúhlasenie, odobriť ju, potvrdiť objednávku... OK, nebuďme uštipační, každé inzertné euro navyše je pre život regionálnej redakcie dobré.

PRÍBEH č. 2

Lenže vzápätí sa začal odvíjať rovnaký príbeh, ale v opačnom garde. Milan Grell si prostredníctvom právneho zástupcu písomne objednal hneď 28. apríla 2014 do májového čísla Pezinčana identický rozmer reklamy, aká bola v aprílovom.

„Považoval som za prirodzené reagovať na skutočnosti uvedené v textovej inzercii, nakoľko sa priamo týka mojej osoby, s jej obsahom nie som stotožnený a mám potrebu a právo sa k veci vyjadriť,“ objasňuje Grell.

Na objednávku aj so žiadosťou o zaslanie cenníka a cenovej kalkulácie na presný rozmer inzercie zareagovala redakcia Pezinčan 5. mája 2014, po týždni, emailom, v ktorom sa okrem iného píše:

„Inzerciu, ktorej obsah nepoznáme, neprijímame. Pokiaľ ide o množstvo - priestor na inzerciu máme vymedzený (nie sme inzertný časopis) tak, aby ostalo čo najviac miesta pre články a informácie pre obyvateľov Pezinka. Umiestnenie inzercie na jednotlivé strany určuje redakcia (noviny majú svoju štruktúru). Taktiež - množstvo inzercie a článkov je vopred rezervované - nie v každom čísle je rovnaký voľný priestor.“ Čo poviete, riadny guláš. Ale späť k veci.

Cenník poslala redakcia 6. mája, cenovú kalkuláciu o deň neskôr, ale v tom čase už mala od nádejného inzerenta doručený vizuál (obsah) inzercie. Napokon po telefonických a emailových urgenciách redakcia Pezinčana objednávku na inzerciu 14. mája 2014 právnemu zástupcovi Milana Grella potvrdila.

Celý tento príbeh – obsahom a formou neuveriteľne podobný prvému príbehu - trval dlhých 17 dní. Rozdiel medzi nimi je jediný a zásadný. Kým neznámemu inzerentovi bolo umožnené objednať si reklamu dva dni po uzávierke a objednávková procedúra prebehla za niekoľkých hodín, známy inzerent čakal na potvrdenie objednávky 17 dní a dočkal sa až deň pred redakčnou uzávierkou májového čísla, ktorá je 15.5.2014.

„Som naozaj zvedavý, či moja inzercia v májovom Pezinčanovi bude operatívne obohatená o inzertné reakcie, články. Podľa redakčného termínovníka sú moje obavy neopodstatnené. Mne schválili inzerciu štrnásteho, uzávierka je pätnásteho mája a proces zaradenia inzercie podľa mojich skúseností nie je vôbec rýchly, ale uvidíme...“ dodáva Milan Grell.

Ešte niečo. Uverejnenie inzercie na občianske témy v mestských novinách, navyše od poslanca MsZ, pripomína absurdistan. Zdá sa, že v Pezinku je to jediný spôsob, ako vyjadriť, obhájiť a bojovať za vlastný názor. A ešte si za to treba zaplatiť, predtým čakať 17 dní na ortieľ.

Občania, nie je to celé pritiahnuté za vlasy?

Kto ťahá nitky v Pezinčanovi?.

Diskutujte:

Archiv: Noch keines.
 
    Noch keine Beiträge vorhanden.