Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Chodníky naše pezinské

Chodníky sú na chodenie. Mali by byť v takom stave, aby sa po nich dalo bezpečne a pohodlne chodiť. Starí aj mladí, svižní a aj už menej pohybliví. Asi sa zhodneme, že stav prevažnej väčšiny chodníkov v Pe­zinku je nevyhovujúci. Niekedy je doslova zúfalý. Sú samá diera, záplaty po rozkopávkach, praskliny a kopce od koreňov stromov. Iba pár je takých, ktoré znesú kritiku. Ešte viac je chýbajúcich. Aj také ulice máme, kde sa o chodníku nedá ani hovoriť.

Pracovníci mestského úradu, oddelenia životného prostredia, vypracovali pasport stavu chodníkov. Rozdelili ich podľa stupňa poškodenia. Ako v škole od 1 až do 5. Od nového chodníka (1) po rozbitý a dezolátny stav chodníka (5). Pasport môžeme v istom zmysle chápať aj ako základ dobrého úmyslu, aby v budúcnosti opravy chodníkov neprebiehali náhodne a pod tlakom funkcionárov a poslancov. V uvedenom pasporte, ktorý je zverejnený aj na internetovej stránke mesta, je údaj, že vybudovanie 1m2 nového chodníka sa rozpočtuje sumou vo výške 350,-eur. Táto suma sa určite minula s realitou. Reálne trhové ceny sú podstatne nižšie.

Teraz sa pozrime sa na opravy z hľadiska, že aké veľké finančné prostriedky by bolo potrebné naraz vynaložiť, aby najhoršie chodníky hodnotené v stupni 4 a 5 z Pezinka akoby mávnutím čarovného prútika zmizli. Povedzme, že tie nové a zachovalé (stupeň 1 a 2) nebude musieť mesto opravovať. Mierne poškodené (stupeň 3) tiež ešte na svoju opravu asi počkajú.

Podľa údajov z pasportu máme v meste silne poškodených chodníkov 10.165 m2, silne poškodených až dezolátnych 5.135 m2 a dezolátnych  352 m2. Spolu teda na to, aby sa kompletne opravili a aby to aj všetci obyvatelia spozorovali, je treba nanovo „urobiť” 15.652 m2 chodníkov. Ak nás každý meter štvorcový bude stáť uvádzaných úradných 350 eur, tak bude treba nájsť takmer 5 a pol milióna eur. Ako sme už uviedli, reálnejšie číslo za výstavbu nového chodníka je okolo 80 eur za m2. Potom by to bolo len 1,25 mil. eur. Aj keď sme takto radnici ušetrili vyše 4 mil. eur, stále nemáme s novými chodníkmi vyhrané. Prečo?

Napríklad v roku 2014 bolo rozpočtovaných na opravy miestnych komunikácií (cesty a chodníky spolu) iba 150 tis. eur (položka 4.5.1/630). V nasledujúcich rokoch to má byť približne rovnaké. Aj keby sa hneď celá táto suma použila na chodníky a na cesty by nešiel ani cent, aj tak je to len jedna desatina potrebnej celkovej sumy! Takže desať rokov a do ciest, ktoré sú tiež v zlom stave, ani cent.

Je na svete niekoľko miest, kde majú chodníky slávy. My zase máme chodníky hanby. Hanby tých, ktorí sa neváhajú titulovať ako dobrí gazdovia. Ale ktorý „dobrý gazda” dá do nutnej veci iba desatinu, alebo ešte menšiu sumu, aká je potrebná, a iné, podstatne väčšie sumy, dáva na menej dôležité veci? Takže je to otázka priorít gazdu. Nedofinacovaním v potrebnom rozsahu a flekovaním sa len prehlbuje bezperspektívny stav.

Mesto, rovnako ako štát, nemusia jeho politici zadlžiť tak, že dlhuje v peniazoch, ako napr. grécki politici zadlžili Grécko, ale môžu ho zadlžiť, a to najmä budúce generácie, tak, že politici, ktorí sú pri moci, dlhodobo neinvestujú tam, kde je to dôležité. Vytvárajú takto dlh, ktorý je na prvý pohľad v účtovnej knihe skrytý. Rovnako ako ten finančný grécky, aj tento náš pezinský chodníkový skrytý dlh, je v svojej podstate dlh. Aj keď ten náš nikde nefiguruje ako okrúhla finančná čiastka. Ale začína byť otravný a nesplatiteľný. Ako ten grécky.

Výsledok - mínus 10 až 20 rokov hlboko podhodnoteného investovania v tejto oblasti. Skôr dvadsať. Takáto je pravda o skrytom verejnom dlhu pezinskej samosprávy len v oblasti chodníkov. A tak trochu aj pravda o schopnosti kompetentných dlhodobo koncepčne mesto riadiť a postarať sa o to, aby sa obyvatelia, len čo vyjdú na ulicu, neocitli v „silne poškodenom”, alebo dokonca v „dezolátnom” prostredí.

Redakcia Srdca Pezinka