Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Katastrofálny stav verejnoprávnych médií

Prvé tri strany ostatného Pezinčana. Fialovou farbou sú zvýraznené články, pod ktorými je ako autor uvedený (ra).

Transparency International Slovensko (TIS) vo svojej analýze stavu verejnoprávnych médií mesta Prievidza doporučuje nasledovné:

„Mestské médiá pravidelne informujú o práci primátora, zastupiteľstva. Dôležitou súčasťou sú informácie o plánovaných zámeroch vedenia mesta, aby mali občania možnosť vyjadriť vlastný názor, či už v médiu, účasťou na zastupiteľstve, alebo inak.
Vo všetkých spravodajských článkoch o lokálnej politike zahrnúť aj názor opozičný (politický, resp. občiansky). Pri občiansko-servisných témach, kde vystupuje primátor, tiež poskytnúť opozícii možnosť vyjadriť sa, obzvlášť ak ide o kontroverznú tému.
Oddeliť názory od spravodajstva. Všetky články sú podpísané plným menom. Ak ide o osobu, ktorá má nejaký vzťah k téme článku, tak zverejniť aj jej funkciu či postavenie.
Zaviesť v každom čísle periodika či týždennom spravodajskom bloku pevné miesto pre hlasy politikov z koalície a opozície, resp. občianskych aktivistov, aby sa o problémoch v meste diskutovalo a hľadali sa alternatívne riešenia.”

Aký je stav verejnoprávnych médií v Pezinku? Posúďte sami:

V ostatnom čísle Pezinčana môžeme nájsť 13 (slovom trinásť) článkov, v ktorých je ako autor uvedený (ra). Kto je tento autor, nám primátor Pezinka prezradil na zasadnutí MsZ (pozri otázku č. 2 v rubrike Tri otázky primátorovi). V tomto čísle Pezinčana sme nenašli vyhradené miesto pre opozíciu, nehovoriac už o občianskych aktivistoch. A v pezinskej verejnoprávnej televízii je to podobné.

Nadarmo sa primátor Pezinka chváli vysokým umiestnením v rebríčku miest v prieskume TIS. Stav verejnoprávnych médií v Pezinku je v súvislosti s transparentnosťou katastrofálny. Pezinské verejnoprávne médiá nielenže neposkytujú opozícii a občianskym aktivistom priestor, ale naopak, poskytujú neobmedzený priestor primátorovi Pezinka na uverejňovanie ničím nepodložených a nepravdivých tvrdení. A bez toho, aby sa dotknuté osoby a subjekty mohli k týmto klamstvám vyjadriť.

Urobíme všetko pre to, aby sa táto doba ohovárania skončila. V Pezinku vládne strach. A my to zmeníme...

V Pezinku 24. mája 2015

Súvisiace články: Ktokoľvek môže uverejniť čokoľvek (žiadosti o uverejnenie článkov v Pezinčanovi)