Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Najhoršie riešenie

Dopravná situácia na Myslenickej ulici je dlhodobo neúnosná. Cez Grinavu prechádzajú dennodenne tisícky áut vrátane kamiónov. Grinava je štvorprúdovou cestou rozdelená na dve časti. Chodníky nespĺňajú potrebnú šírku. Riešenie tejto situácie predstavuje cestný obchvat mesta Pezinok. Podľa nového územného plánu sa navrhovalo pripojenie z obchvatu, ktoré by zabezpečilo zvýšenie bezpečnosti, možnosti pre rozvoj cyklodopravy a zvýšenie kvality bývania v Grinave. Mesto Pezinok však pripravilo dokument „Zmeny a doplnky č. 1/2015“ územného plánu mesta Pezinok s tým, že sa v ňom tento variant nenachádza (modrý variant), ale sa obchvat napája na mesto v križovatke s Grobskou cestou (červený variant – pozri obrázok). To znamená, že kamióny do priemyselných a obchodných prevádzok na Sahare a Glejovke budú naďalej prechádzať Grinavou, ako aj autá smerujúce do Limbachu, na Juh a do blízkeho centra. Apelujeme preto na primátora mesta Pezinok, ako aj na všetkých poslancov mestského zastupiteľstva, aby schválili návrh tak, aby sa doprava smerujúca z obchvatu pripájala v križovatke s Limbašskou cestou v zmysle návrhu nového územného plánu mesta Pezinok. Zároveň sa pýtame vedenia mesta: Aký plánovaný zámer má mesto Pezinok s pozemkami pôvodnej, v našej mapke zakreslenej „modrej“ trase?

V Pezinku 24. mája 2015

Tu nájdete petíciu proti novému zámeru mesta Pezinok: Petícia k doprave v Grinave.