Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Nastal čas na nové pravidlá

Žijeme v turbulentných časoch. Niektoré futbalové štadióny na Slovensku sa stavajú (Trnava), niektoré nie (Bratislava). Niektorí hokejisti slovenskú reprezentáciu bojkotujú, iní nie. A do tohto prostredia sa pripravuje implementácia nového zákona o športe. Nový zákon niektorí označujú za kontroverzný, iní nie.

Všetkým nám je však jasné jedno - všetko je to o peniazoch.

A tak sa poďme pozrieť, aké sú pravidlá prerozdeľovania financií na šport v Pezinku.

Tok peňazí v pezinskom športe sa riadi nariadením (VZN) č. 5/2009, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo (aby sme boli presní, toto nariadenie bolo v roku 2011 novelizované: VZN č. 3/2011VZN č. 11/2011).

Tvorcom tohto nariadenia (VZN), podľa ktorého sa rozdeľujú finančné prostriedky, bol Pavol Alexy, ktorý sa v roku 2010 stal poslancom MsZ za Sever a zároveň bol ustanovený do funkcie predsedu komisie športu. Pán Pavol Alexy je zároveň predsedom správnej rady OZ stolno-tenisový klub, ako aj samotného klubu STK Pezinok, ktorý trénuje na ZŠ Bielenisko.

Poďme na konkrétne čísla za obdobie od roku 2011 (pozri graf).

Porovnanie výšky mestských dotácií za jednotlivé roky 2011 - 2015 v eurách (zdroj: zápisnice MsZ v Pezinku)

Z grafu vyplýva, že najviac dotovaným športom v Pezinku je stolný tenis. Na tomto mieste by sme chceli zdôrazniť, že nemáme nič proti stolným tenistom v Pezinku. V tejto chvíli nám ide o spravodlivé a transparentné rozdeľovanie pezinských finančných prostriedkov na šport. Čísla nepustia.

A niektoré čísla sa do nášho grafu ani nedostali. Sú to tzv. skryté dotácie.

O čo ide?

Napr. STK Pezinok má podpísanú dlhoročnú zmluvu so ZŠ Bielenisko až do roku 2021 - za prenájom telocvične platí 1500 eur ročne. Povedali by ste si, že je to dosť. Skúsme si to však prepočítať na hodiny.

Stolní tenisti trénujú v telocvični 16 hodín týždenne. Mesačne je to 64 hodín, za 10 mesiacov 640 hodín. Ak vydelíme sumu 1500 eur počtom hodín, dostaneme sumu 2,34 eur za hodinu.

Ostatné kluby si však telocvičňu prenajímajú za cca 15 eur za hodinu, pričom o dlhodobých zmluvách môžu len snívať. Ostatné kluby uzatvárajú zmluvy každoročne, iba na jeden školský rok.

Suma sumárum, najviac financií z vyčlenených prostriedkov na šport dostáva klub pána Alexyho, ktorý zároveň navrhol znenie nariadenia (VZN) a navyše je aj predsedom ZRPŠ na ZŠ Bielenisko.

Zdôrazňujeme, že nemáme nič voči stolným tenistom. Vážime si ich prácu a tento príspevok nie je útokom na nich ako takých. Máme medzi nimi dobrých kamarátov a oceňujeme, že sa plne venujú mládeži, za čo im patrí naozajstná vďaka. Cieľom tohto príspevku je poukázať na nespravodlivý systém prerozdeľovania finančných prostriedkov na šport v Pezinku.

Financovanie športu v meste potrebuje novú, odbornú diskusiu všetkých zástupcov klubov s cieľom efektívnejšieho a spravodlivejšieho vynakladania finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. Cieľom diskusie by malo byť vytvorenie nového nariadenia (VZN), ktoré vznikne možno tvrdou diskusiou medzi mestskými klubmi, ale zhodnú sa na ňom všetci odborníci, ktorí zhodnotia úspechy klubov, reálne výdavky a ďalšie podstatné fakty.

Ďalším krokom k reálnej podpore športu v meste by mohlo byť odpustenie nájmu za telocvične ZŠ. V kluboch predsa trénujú a športujú najmä deti zo ZŠ. A mesto by odpustením týchto nájmov neskrachovalo.

Šport je základom zdravého života. Ak budeme viesť deti k športu, tak budú zdravšie a hlavne nebudú mať záujem o drogy, alkohol a iné nešváry.

Preto veríme, že nastal čas na prijatie nových pravidiel financovania športu v Pezinku.

Vyzývame preto všetkých zainteresovaných, aby sa pokúsili stretnúť a o tomto probléme diskutovať. Napríklad na najbližšej športovej komisii mestského zastupiteľstva. Nesmieme sa tváriť, že je v tejto oblasti u nás v Pezinku všetko v poriadku. Veď to predsa nerobíme pre seba, ale pre naše pezinské deti.

Milan Vencel, Maroš Borza

Graf zobrazuje výšku mestských dotácií na šport za obdobie 2011 - 2015 v eurách