Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Humoristický Pezinčan číslo 1

Rodina Solgovcov sa rozhodla z mestských novín vytvoriť humoristický mesačník. V poslednom čase sa to darí najmä primátorovi Pezinka Oliverovi Solgovi.

Množstvo vyjadrení inak ako čierny humor nemožno chápať. Postupne vám v tomto seriáli budeme uvádzať niekoľko príkladov.

Najskôr sa pozrieme na tvrdenia pána primátora Olivera Solgu.

Vo svojom článku Bez komentára, ktorý bol uverejnený v májovom čísle Pezinčana, pán primátor píše o článku pána M. Bartoňa, ktorý bol uverejnený v májovom vydaní Srdce Pezinka - citujeme z článku pána primátora: "Povedal mi do telefónu (ide o pána M. Bartoňa, poz. redakcie), že on článok v tejto podobe nenapísal, dal k nemu len podklady a svoje meno".

Ale úsmevné je to len z nášho pohľadu, z pohľadu pána M. Bartoňa je to klamstvo pána primátora.

Fakty sú nasledovné: Tu je originál listu pána M. Bartoňa, ktorý nám poskytol na uverejnenie. Po spracovaní článku sme autorovi listu zaslali jeho konečnú podobu. Pán M. Bartoň toto znenie článku schválil a dnes trvá na tom, čo tam napísal.

Tvrdenie pána primátora, že pán Bartoň poprel autorstvo článku, je klamstvo. Ak si porovnáte rukou písaný originálny list pána Bartoňa s článkom, uverejneným v Srdci Pezinka, rozdiel je len v  jazykových korektúrach. Dokedy časopis Pezinčan znesie hrubé klamstvá pána primátora Olivera Solgu?

Takto primátor háji občanov Pezinka?

To má byť vtip, pán primátor?