Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Humoristický Pezinčan číslo 3

Pokračujeme v seriáli tvrdení pána primátora z oblasti čierneho humoru.

Pán primátor Pezinka vo svojom článku Bez komentára, ktorý bol uverejnený v májovom čísle Pezinčana tvrdí, citujeme: "M. Grell sa napríklad sťažuje na nemožnosť publikovať v Pezinčanovi, hoci v tomto čísle má článok aj on i K. Štrbová. Redakcia NEUVEREJNILA LEN článok M. Bartoňa "Čo sa stane o tri mesiace", ktorý je však uverejnený v Srdci Pezinka."

Pán primátor však neuviedol, že Pezinčan NEUVEREJNIL tento text na základe žiadosti o právo na odpoveď, ktorú OZ Srdce Pezinka dňa 20. 5. 2015 zaslalo do Pezinčana. V našej žiadosti (tu je odkaz na kompletnú žiadosť aj s našimi argumentami) sme žiadali o opravu 16 nepravdivých tvrdení pána primátora. Vydavateľ Pezinčana bol povinný buď našu odpoveď uverejniť v Pezinčanovi, alebo písomne vyvrátiť naše tvrdenia o klamstvách pána primátora. Nič také sa však neudialo, čím vydavateľ Pezinčana porušil zákon č. 167/2008 o periodickej tlači. Takže tvrdenie pána primátora, že v Pezinčanovi môže ktokoľvek uverejniť čokoľvek, je úsmevné. Pezinčan neuverejňuje ani to, čo by v zmysle zákona mal uverejňovať.

Pán primátor, ešte stále máte názor, že v Pezinčanovi môže ktokoľvek uverejniť čokoľvek?!