Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Tri otázky primátorovi

V januárovom Pezinčanovi ste, pán primátor, napísali: „A to ešte Mizerák podal v minulom roku na Okresnú prokuratúru v Pezinku skoro desiatku podnetov na primátora Olivera Solgu. Všetky však boli zamietnuté, pretože prokuratúra nenašla v konaní primátora nikdy žiadne porušenie zákona.”

Je pravda, pán primátor, že ste  sa pred mnohými svedkami na komisii územného plánovania pochválili, že pani prokurátorka vám koncom minulého roka priniesla podnety pána Šipoša a pána Mizeráka s tým, že skončili v koši?

V decembrovom vydaní Pezinčana ste v súvislosti so zimným štadiónom v Pezinku zdôraznili: „Pripomínam, že zastupiteľstvo ARENE Pezinok schválilo prenájom pozemku na 40 rokov, a to platí, rovnako ako vydané stavebné povolenie” Po tom, ako MsZ neodsúhlasilo návrh vedenia mesta na zrušenie zmluvy s ARENOU, dňa 19. 2. 2016 vedenie mesta zverejnilo na oficiálnych stránkach Vaše nasledovné vyjadrenie: „teraz už spoločnosti ARENA  Pezinok s.r.o. nič nebráni v tom, aby čo najskôr s výstavbou začala”.

Pán primátor, čo konkrétne doteraz ARENE Pezinok bránilo vo výstavbe zimného štadióna v Pezinku, keď podľa vášho decembrového vyjadrenia majú platnú zmluvu aj platné stavebné povolenie ?

Dňa 19. 2. 2016 pezinok.sme.sk uverejnil článok (zdroj TASR), v ktorom bolo okrem iného napísané: „Mesto dalo dnes návrh na ukončenie zmluvy prerokovať zastupiteľstvu, pretože analýzou nájomnej zmluvy dospelo k názoru, že na vypovedanie zmluvy nenastal právny dôvod. O stanovisko k tejto veci požiadala samospráva aj súkromnú advokátsku spoločnosť, podľa ktorej by mestu odstúpením od zmluvy hrozil súdny spor.” V návrhu uznesenia na ukončenie zmluvy však predkladateľ pán Šebesta nikde nespomína žiadnu analýzu súkromnej advokátskej kancelárie.

Mohli by ste nám, pán primátor, vysvetliť, prečo predkladateľ návrhu na zrušenie zmluvy s ARENOU Pezinok túto analýzu k návrhu nepriložil? To už sú v Pezinku spolu s vizualizáciou bytovky LIPÁR tajné aj analýzy súkromnej advokátskej kancelárie?